Obvestila

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je nudenje prve pomoči iz področja zobozdravstva organizirano v ZD Koper.

 

Informacije o dežurstvih dobite tudi na informacijski točki ZD Postojna telefon:05 700 04 00.